Správní rada

        Předseda:     PhDr. Mgr. Jan Beer
        Místopředsedkyně: Bc. Jana Černá
        Členové:      Bc. Martina Beránková
                  PhDr. Martina Drdová
                  Lukáš Littman